5. İSTANBUL HİPOFİZ SEMPOZYUMU

7 Mart 2020

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Uğur Derman İngilizce Tıp Programı Konferans Salonu, 1. Kat

08.45 – 09.00 AÇILIŞ
Hande Mefkure Özkaya
09.00 – 10.00 PANEL: AKROMEGALİ PANELİ
Moderatörler: Sema Yarman, Pınar Kadıoğlu
09.00 – 09.15 Akromegalide Tanısal Testler: Büyüme Hormonu ve OGTT
Konuşmacı: Sayid Shafi Zuhur
09.15 – 09.30 Primer Somatostatin Analog Tedavisi
Konuşmacı: Sema Çiftci Doğanşen
09.30 – 09.45 Somatostatin Analog Direncinde Patofizyoloji ve Medikal Tedavi Seçenekleri
Konuşmacı: Züleyha Karaca
09.45 – 10.00 Tartışma
10.00 – 10.15 KAHVE ARASI
10.15 – 11.30 PANEL: CUSHING PANELİ
Moderatörler: Berrin Çetinarslan, Nurperi Gazioğlu
10.15 – 10.30 Subklinik Cushing Sendromu
Konuşmacı: Banu Şarer Yürekli
10.30 – 10.45 Cushing Sendromunda Venöz Tromboemboli Profilaksisi Gerekli Mi?
Konuşmacı: Özlem Soyluk Selçukbiricik
10.45 – 11.00 Ektopik/Occult Cushing Sendromunda Medikal Tedavi
Konuşmacı:  Alev Selek
11.00 – 11.15 Cushing Hastalığında Cerrahi Tedavi
Konuşmacı:  Enes Akkaya
11.15 – 11.30 Tartışma
11.30 – 11.45 KAHVE ARASI
11.45 – 12.30 KONFERANS: KOMPLEKS HASTALIKLARIN ODAĞINDA MİKROBİYOM
Moderatör: Fahrettin Keleştimur
11.45 – 12.15 Konuşmacı: Aycan Gündoğdu
12.15 – 12.30 Tartışma
12.30 – 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 – 14.45 PROLAKTİNOMA PANELİ
Moderatörler: Mustafa Sait Gönen,  Zeynep Bahadır Cantürk
13.30 – 13.45 Medikal Tedavinin Yan Etkileri
Konuşmacı: Hande Mefkure Özkaya
13.45 – 14.00 Dopamin Agonistine Dirençli Prolaktinomalarda Alternatif Medikal Tedaviler
Konuşmacı: Feyza Yener Öztürk
14.00 – 14.30 Prolaktinoma: Cerrahi Tedavinin Yeri ve Sonuçları
Konuşmacı: Necmettin Tanrıöver
14.30 – 14.45 Tartışma
14.45 – 15.00 KAHVE ARASI
15.00 – 15.45 KONFERANS: DEV HİPOFİZ ADENOMLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ
Moderatör: Nurperi Gazioğlu
15.00 – 15.30 Konuşmacı: Erkin Özgiray
15.30 – 15.45 Tartışma
15.45 – 16.45 PANEL: HİPOFİZ TÜMÖRLERİ
15.45 – 16.00 Hipofiz Tümörlerinde Vizuel Morbidite
Konuşmacı: Banu Solmaz
16.00 – 16.15 Hipofiz Tümörlerinde Psikiyatrik Bozukluklar
Konuşmacı: Burç Çağrı Poyraz
16.15 – 16.30 Endokrin Bozucular ve Hipofiz
Konuşmacı: Nuray Ulusu
16.30 – 16.45 Tartışma
16.45 – 17.00 KAHVE ARASI
17.00 – 18.00 PANEL: GENÇ ARAŞTIRICILAR
17.00 – 17.10 Acth Bağımlı Ve Bağımsız Cushing Sendromunda Crh Uyarı Testinin Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi
Konuşmacı: Özge Polat
17.10 – 17.20 Doğum Yapan Prolaktinomalarda Uzun Dönem Sonuçların Değerlendirilmesi
Konuşmacı: Seher Tanrıkulu
17.20 – 17.30 Endoskopik Endonazal Sinus Cerrahisinde Sino-Nazal Komplikasyonlar
Konuşmacı: Hüseyin Biçeroğlu
17.30 – 17.40 Hipofiz Cerrahisinde Vaskuler Ve Kranyal Komplikasyonlar
Konuşmacı: Osman Tanrıverdi
17.40 – 18.00 Tartışma ve Kapanış